ویروس کرونا

ویروس کرونا :دست های توطئه امریکا

ویروسی پررمز و راز برای نژاد زرد؟ چینی ها از عواقب ویروس کرونا نگرانند. نگرانی های آنها غیر از مسائل بهداشتی و زیست محیطی و گسترش این ویروس به کل کشور و کشورهای همسایه و سطح جهانی، به مناسبات بین المللی آنها نیز بر می گردد. آنها از این که می بینند تبعات این ویروس […]

ادامه مطلب